W jaki sposób Europejskie Prawo Klimatyczne wpływa na firmy z branży budowlanej?

Prawo klimatyczne zatwierdzone w czerwcu 2021 roku wdraża unijne cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych. To początek istotnej rewizji polityki w wielu sektorach, m.in. w budownictwie. Co oznaczają wprowadzone przepisy — i jak mogą one wpływać na firmy działające w sektorze budownictwa?

W jaki sposób Europejskie Prawo Klimatyczne wpływa na firmy z branży budowlanej?

Nie masz teraz czasu?

 

 

Czym jest prawo klimatyczne UE?


W 2019 roku Komisja Europejska wdrożyła Europejski Zielony Ład — ambitną politykę, która ma skierować Europę na ścieżkę neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Jej realizacja ma skutkować czystszym środowiskiem, tańszą energią, inteligentniejszym transportem i lepszą jakością życia osób mieszkających i pracujących w krajach UE.

Prawo klimatyczne wdraża tę politykę do ustawodawstwa i zwiększa cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku z 40% do 55%. Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla wymaga dużych zmian w polityce i zarządzaniu. Kraje członkowskie UE są prawnie zobowiązane do wdrażania zmian na szczeblu krajowym, aby osiągnąć cel europejski, czyli neutralność pod względem emisji CO2 do 2050 roku.

 

Dlaczego branża budowlana powinna traktować unijne prawo klimatyczne jako priorytet?


Pytanie brzmi: co prawo klimatyczne oznacza dla branży budowlanej, a w szczególności dla producentów? Ta polityka dotyczy wielu zagadnień, ale przeanalizowaliśmy ją i przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych informacji:

 • Cele w zakresie redukcji emisji
  Nowe przepisy dotyczące wspólnego wysiłku redukcyjnego wyznaczają cele redukcji emisji dla wszystkich krajów UE do 2030 roku dla poszczególnych branż, w tym budownictwa.

  Jak dużą rolę odegra nasza branża w realizacji tych przepisów? Biorąc pod uwagę, że budynki i budownictwo odpowiadają za 36% finalnego zużycia energii i 39% emisji dwutlenku węgla — to ich wpływ wydaje się dosyć istotny. Więcej informacji na ten temat pojawi się poniżej!

 • Handel uprawnieniami do emisji na rzecz czystych alternatyw
  W ramach handlu uprawnieniami do emisji do celów budowlanych zostanie ustalona cena paliw zanieczyszczających środowisko, aby zachęcić producentów do wdrażania innowacji i inwestowania w czyste alternatywy. Wygenerowany w ten sposób przychód będzie zasilał Fundusz Społeczny na rzecz Działań w Dziedzinie Klimatu (Social Climate Fund) w celu zapewnienia obywatelom pomocy finansowej na inwestycje w modernizacje lub bardziej ekologiczne systemy grzewcze. Ponadto handel uprawnieniami do emisji zapewni krajom UE przychody w celu wspierania dekarbonizacji budynków.

 • Energia odnawialna
  Zmieniona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii ustanowi poziom referencyjny dla odnawialnych źródeł energii w budynkach na poziomie 49%, a także zwiększy poziom wykorzystania energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych i chłodniczych o 2,1 punktu procentowego rocznie.

 • Modernizacja istniejących budowli
  Zaostrzone przepisy dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej wprowadzają wymóg prawny stawiania efektywności energetycznej na pierwszym planie w decyzjach planistycznych i inwestycyjnych. Co to oznacza w praktyce?

  Sektor publiczny będzie zobowiązany do modernizacji 3% swoich budynków rocznie w celu zmniejszenia zużycia energii i redukcji kosztów dla podatników. Dla wszystkich państw UE zostanie wyznaczony nowy cel w zakresie ograniczania zużycia energii w sektorze publicznym o 1,7% rocznie. Dyrektywa będzie również zachęcać władze publiczne do korzystania z umów o poprawę efektywności energetycznej w ramach modernizacji dużych budynków niemieszkalnych.

   

Dlaczego branża budowlana powinna traktować unijne prawo klimatyczne jako priorytet?

 

Wpływ przepisów klimatycznych w UE i poza nią


Państwa na całym świecie obserwują, jaki wpływ będzie miała zmiana istniejących i wprowadzenie nowych polityk na emisje CO2 w Europie. W ramach zbiorowego wysiłku dotyczącego redukcji emisji CO2 inne kraje, a nawet kontynenty mogą zdecydować się na podobne rozwiązania, jakie zastosowano w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Na przykład Wielka Brytania również zobowiązuje się do redukcji emisji netto do zera do 2050 roku. W brytyjskim prawie zapisany jest również cel redukcji emisji w 2030 roku względem poziomu z 1990 roku o co najmniej 68% i o 78% do 2035 roku.

Przepisy klimatyczne mają ogromny wpływ na producentów zaopatrujących sektor budowlany, ponieważ UE planuje nakładanie na importerów opłat na granicach za dwutlenek węgla emitowany w trakcie wytwarzania za granicą produktów takich jak cement, stal i aluminium.

 

Budynki i budownictwo należą do głównych emitentów dwutlenku węgla


Dlaczego niektóre przepisy klimatyczne są ukierunkowane na branżę budowlaną? Bądźmy szczerzy, nie jesteśmy liderami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Niektóre firmy są liderami, np. firma MOSO z jej bambusowymi produktami, ale przed nami jeszcze daleka droga.

Podczas gdy inne branże (np. lotnictwo) zostały napiętnowane za swój wkład w emisje CO2, ten problem w branży budowlanej jak dotąd nie był nagłaśniany.

Jest to tym bardziej zaskakujące, gdy weźmie się pod uwagę, że budynki i budownictwo odpowiadają za 39% zużycia energii i emisji CO2 związanych z procesami, a także za 36% finalnego zużycia energii. Ponadto produkcja materiałów i wyrobów budowlanych, takich jak stal, cement i szkło, generuje 11% emisji CO2. Sprawdź kompletne statystyki dotyczące klimatu.

 

Budowa jednego Tokio co kwartał


Jak wspomnieliśmy w naszym raporcie pt. „Dlaczego zrównoważony rozwój to klucz do wyboru Twojej oferty?”, brutalna prawda jest taka, że popyt na mieszkania będzie tylko rósł. Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ informuje, że do roku 2050 liczba mieszkańców miast wzrośnie do 6,7 miliarda. To będzie oznaczało, że aż 68% światowej populacji będzie mieszkać w miastach.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że, aby zaspokoić potrzeby rosnącej populacji, do 2060 roku będą potrzebne nowe budynki o powierzchni 230 mld m2. To odpowiednik jednego Paryża co tydzień, jednego Nowego Jorku co 34 dni lub mniej więcej jednego Tokio co kwartał.

Budowa jednego Tokio co kwartał


Tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której nie możemy przestać budować, jednak nasza planeta może tego nie udźwignąć.

To może brzmieć pesymistycznie. A nawet przygnębiająco. Ale jak wszyscy wiemy, oglądając niezliczone filmy o superbohaterach, niekiedy to zmiana nastawienia złoczyńcy może uratować świat.

Jak więc budować ekologiczne budynki bez „uziemiania” budownictwa (i biznesu)? Jedynym rozwiązaniem jest budowanie w inny sposób. Czerpanie i „wyciskanie” jak najwięcej korzyści z nowych rozwiązań tzechnicznych, które pozwalają nam budować lepiej, mądrzej i szybciej.

 

To może brzmieć jak marketingowe frazesy. A jednak tak nie jest.

 

Dlaczego BIM stanowi klucz do zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami klimatycznymi?


Ograniczanie śladu węglowego oznacza podejmowanie lepszych decyzji w zakresie projektowania, budowy i zarządzania budynkami w celu zmniejszenia emisji CO2. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których technologia BIM istnieje i jest wymagana w ramach zamówień publicznych na całym świecie.

Stworzyliśmy całą stronę poświęconą podstawom BIM, ale warto to (szybko) powtórzyć: BIM, skrót od Building Information Modelling (pl. modelowanie informacji o budynku), to cyfrowy budowlany proces 3D, w którym informacje o każdym pojedynczym elemencie są zarządzane przez cały zespół projektowy i przez cały cykl życia takiego elementu. Daje to wszystkim stronom zaangażowanym w projekt możliwość: 

• przeprowadzania symulacji energetycznych dla cyklu życia budynku,
• oceny cykli życia produktów i materiałów,
 obliczania wskaźników dotyczących energii i powiązanego dwutlenku węgla,
 prognozowania zużycia produktów w celu minimalizacji odpadów,
 analizowania przyszłej wydajności aktywów,
 wykrywania i eliminowania błędów konstrukcyjnych (np. kolizji), jeszcze zanim postawimy stopę na placu budowy.

Przepisy dotyczące wspólnego wysiłku redukcyjnego — sprawdź je!

BIM jest często stosowany w kontekście nowych budowli. Ale jest to też cenne narzędzie do renowacji tych istniejących – a nawet zabytkowych. Wracając do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w ramach przepisów klimatycznych UE - BIM może zapewnić istotną przewagę w zakresie 3-proc. rocznego wskaźnika modernizacji — zarówno pod względem szybkości, jak i analizy materiałów pod kątem zgodności ze standardem zerowej emisji netto.

 

BIM dla producentów — bardziej ekologiczne projektowanie


BIM jest często postrzegany jako proces wykorzystywany przez architektów, inżynierów, wykonawców i właścicieli/operatorów budynków. Ale to nie do końca prawda. Producenci odgrywają ważną — ba, krytyczną! — rolę w BIM.

BIM dla producentów — bardziej ekologiczne projektowanieOmówiliśmy ją szczegółowo w artykule pt. „Cztery powody, dla których każdy producent powinien wdrożyć technologię BIM”, jednak BIM opiera się na współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami w ramach projektu — włączając w to (zdecydowanie!) producentów.

 • W raporcie Harvard Business Review stwierdzono, że 74% architektów, inżynierów i wykonawców uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat ścisła współpraca z producentami wyrobów budowlanych stanie się bardzo lub niezwykle ważna dla sukcesu projektu.
 • Giuseppe Tortato ze studia Giuseppe Tortato Architetti stwierdza, że BIM oznacza nowe synergie i współpracę z producentami. Przeczytaj cały wywiad w e-booku pt. „7 historii producentów wykorzystujących BIM”.

Jednak... Współpraca to nie jedyna korzyść wynikająca z BIM. Jako producent na pewno chcesz być na bieżąco z aktualnymi trendami i wymogami projektantów. A zatem czego oczekują klienci w zakresie zrównoważonego rozwoju? Poprosiliśmy 2568 z nich, aby ocenili znaczenie ekologicznego projektowania w skali od 0 do 10. Wynik? Imponujące 7,6. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Pobierz e-book pt. „Dlaczego zrównoważony rozwój to klucz do wyboru Twojej oferty”.


Niestety aspiracje mogą zaprowadzić Cię tylko tak daleko. Architekci i inżynierowie nie mogą ograniczać emisji ani projektować zgodnie ze standardem zerowej emisji netto nie posiadając właściwych informacji. A wykonawcy z pewnością nie mogą składać deklaracji w zakresie ochrony klimatu, kierując się tylko intuicją.

Czego więc potrzebują, aby móc w pełni przestrzegać nowych przepisów klimatycznych UE? Zgadłeś — informacji o wpływie każdego wyrobu budowlanego na środowisko.

 

BIM — przewaga konkurencyjna dla producentów


BIM umożliwia lepszą i bardziej ekologiczną współpracę z architektami, projektantami itp. Ale w jaki sposób producenci mogą ją nawiązać? I jak można spełniać nowe wymagania dotyczące zerowej emisji netto? Wszystko sprowadza się do tworzenia obiektów BIM. Te cyfrowe „bliźniaki” Twoich produktów to elementy wykorzystywane przez projektantów do tworzenia projektów w BIM.

Ale co można na tym zyskać? To nie tylko dodatkowa korzyść czy wartość firmy. Jak wynika z wywiadu z firmą Kanlux zamieszczonego w e-booku pt. „7 historii producentów wykorzystujących BIM”, może to decydować o (nie)zawarciu umowy i zapewnić dostęp do zamówień publicznych.

Dlaczego? Producenci, którzy tworzą obiekty BIM, dostarczają projektantom informacji potrzebnych do podejmowania ekologicznych decyzji zgodnych z wymogami klientów i nowych przepisów klimatycznych UE (które, nawiasem mówiąc, w przypadku większości zamówień publicznych są zbieżne). Jeśli nie potrafisz zaspokoić ich potrzeb informacyjnych, zostaniesz wyeliminowany na wstępie.

 

Podsumowując...


Unijne przepisy klimatyczne mogą na pierwszy rzut oka wydawać się dużym problemem. Jednak nie są one zaskoczeniem. Przepisy klimatyczne UE są tylko katalizatorem, i potwierdzają to, co już i tak wiemy — nadszedł czas, aby nie tylko się obudzić, ale także zacząć słuchać, wprowadzać zmiany i podejmować działania. Jako branża musimy połączyć siły i wprowadzać innowacje. Innowacje, które pozwolą nam robić więcej i lepiej, a także budować jaśniejszą, bardziej ekologiczną przyszłość dla wszystkich.

 

Chcesz zrobić kolejny krok? Stosuj się do wymogów przepisów klimatycznych UE i wymagań projektantów, rejestrując się jeszcze dziś na platformie BIMobject!

 

Ten wpis na blogu ma na celu wyłącznie udzielanie informacji i motywowanie do działań, nie stanowi porady prawnej ani nie może być interpretowany lub wykorzystywany jako taka porada.

Przewodnik po przepisach i inicjatywach BIM w Polsce

16 lipca 2024

Interesują Cię polskie przepisy BIM względem budownictwa? Zastanawiasz się, jak mandaty rządowe wpływają na producentów produktów budowlanych? W tym materiale znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania!

Jak producenci mogą poprawiać swój zasięg, zwiększyć zaangażowanie odbiorców i generować leady

26 czerwca 2024

Szukasz nowych sposobów na zwiększenie widoczności produktów, pozyskiwanie potencjalnych klientów, wykorzystanie możliwości biznesowych i dotarcie do grupy docelowej? Prawdopodobnie nie brakuje Ci alternatyw dla reklamowania swoich produktów. Przy wielu dostępnych opcjach promocji, znalezienie odpowiedniego kanału może być wyzwaniem. Jeśli szukasz praktycznych wskazówek, które pomogą Ci skutecznie osiągnąć cele marketingowe to przeczytaj ten artykuł.

Jak BIM i cyfryzacja zmienią branżę budowlaną w 2024 roku.

29 stycznia 2024

W 2024 roku branża budowlana przechodzi znaczącą rewolucję napędzaną przez modelowanie informacji o budynku (BIM) i cyfryzację. Postępy technologiczne zmieniają sposób tworzenia, projektowania i realizacji projektów budowlanych. W tym artykule przyjrzymy się wpływowi BIM, jego korzyściom i odpowiemy na pytanie: dlaczego producenci produktów budowlanych są integralną częścią tej zmiany.

Przewiń na górę