Jak BIM i cyfryzacja zmienią branżę budowlaną w 2024 roku.

W 2024 roku branża budowlana przechodzi znaczącą rewolucję napędzaną przez modelowanie informacji o budynku (BIM) i cyfryzację. Postępy technologiczne zmieniają sposób tworzenia, projektowania i realizacji projektów budowlanych. W tym artykule przyjrzymy się wpływowi BIM, jego korzyściom i odpowiemy na pytanie: dlaczego producenci produktów budowlanych są integralną częścią tej zmiany.

Jak BIM i cyfryzacja zmienią branżę budowlaną w 2024 roku.

Przyjęcie nowej normy: BIM jako standard w budownictwie

Zmiany są potrzebne. Pomyśl o tym, jak kiedyś komunikowaliśmy się za pomocą telefonów stacjonarnych, a teraz nie wyobrażamy sobie życia bez smartfonów. Postęp technologiczny i cyfryzacja ułatwiły nam życie i pomogły nam pracować wydajniej. Podobną rolę w budownictwie pełni modelowanie informacji o budynku (BIM).

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to metoda budowania inteligentniej, szybciej i bardziej ekologicznie. Stała się ona cyfrową metodą pracy w budownictwie, wnosząc do branży nową falę innowacji. Jest to proces oparty na współpracy, który obejmuje tworzenie i zarządzanie modelami 3D budynków lub infrastruktury. BIM to nie tylko reprezentacja wizualna budynku. BIM zawiera w sobie szczegóły dotyczące fizycznych i funkcjonalnych aspektów projektu, wspierając cały cykl życia budynku.

Mówiąc najprościej, BIM pomaga ludziom, którzy budują i dbają o budynki, zrozumieć wszystko na ich temat, od tego, jak wyglądają, po to, jak działają.

Być może masz już podstawową wiedzę na temat BIM i cyfryzacji, ale jest jeszcze wiele kwestii do omówienia. Dlatego postaramy się wyjaśnić, dlaczego BIM stał się standardem w branży budowlanej i dlaczego włączenie go do strategii jest niezbędne do poprawy widoczności produktów budowlanych, stania się częścią projektów i czerpania licznych korzyści.

Oferowanie gotowych do użycia, łatwo dostępnych obiektów BIM jest niezbędne dla producentów produktów budowlanych, takich jak Ty, którzy chcą być brani pod uwagę przy projektach budowlanych dziś i w przyszłości. 

 

Czy naprawdę można pominąć cyfryzację? Dlaczego BIM jest uważane za serce cyfrowej transformacji w budownictwie.

Kiedy mówimy o "cyfrowej transformacji", zwykle koncentrujemy się na jednym aspekcie, który obejmuje zmianę podstawowych metod, z których korzystamy, poprzez przyjęcie nowych technologii. Jednak w sektorze budowlanym transformacja cyfrowa wykracza poza adaptację nowych technologii. Wiąże się ona z przyjęciem zorientowanego na klienta, opartego na danych i opartego na współpracy podejścia, które obejmuje każdy etap procesu budowlanego, od wstępnego projektu po bieżącą konserwację.

Ponieważ branża budowlana w coraz większym stopniu przyjmuje BIM i przechodzi ogromną transformację, producenci muszą zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest obserwowanie sposobu pracy architektów, inżynierów budowy czy konstruktorów i oferowanie informacji o produktach w formacie, który płynnie dostosowuje się do zmieniających się praktyk specjalistów branży AEC.

Nieoferowanie informacji o produkcie w formie obiektów BIM może znacząco wpłynąć na konkurencyjność na rynku. Może to doprowadzić do wybrania przez projektantów produktów konkurencji ze względu na łatwość dostępu do informacji o nich.

 

Wpływ BIM na globalne przepisy budowlane

BIM podbił serca większości architektów w krajach rozwiniętych. Zmiana ta odzwierciedla jego udowodnione korzyści w całym cyklu życia budynku.

Wiele krajów wprowadziło przepisy nakazujące stosowanie BIM w projektach finansowanych przez rząd. Wielka Brytania jest liderem od 2016 roku, wprowadzając obowiązek stosowania BIM we wszystkich projektach sektora publicznego. Podobnie Unia Europejska nałożyła wymogi BIM dla projektów budowlanych finansowanych ze środków publicznych, a w Stanach Zjednoczonych zarówno rządy federalne, jak i stanowe wymagają wykorzystania BIM w większych projektach publicznych. W całej Azji kilka krajów wspiera szersze przyjęcie BIM poprzez wprowadzane przepisy, edukację, rozwój umiejętności, stowarzyszenia branżowe i współpracę publiczno-prywatną.

Czy wiesz, czy na Twoim rynku BIM jest wymagany? Sprawdź to tutaj.

BIM może przyspieszyć lub opóźnić sukces znalezienia się w specyfikacji produktowej projektu. Sektor publiczny stanowi znaczący rynek z potencjałem zrównoważonego wzrostu. Ponieważ około 80% wyborów produktów zależy od wstępnego projektu (źródło: DBEI.org), zapewnienie wczesnego włączenia do tej fazy ma kluczowe znaczenie.

Poznaj znaczenie wczesnej specyfikacji projektu.

 

BIM korzyści dla społeczności AEC

Odkrywanie nowych produktów odbywa się teraz na platformach cyfrowych, takich jak BIMobject.com.

Architekci często odkrywają nowe produkty poprzez wyszukiwanie i porównywanie obiektów BIM określonych marek w internetowych bazach danych. Załóżmy, że architekt pobierze twój obiekt BIM i umieści go w swoim modelu budynku. W takim przypadku twój produkt zostanie zaprezentowany jako realny wybór dla innych uczestników projektu, ostatecznie pozycjonując go do potencjalnej specyfikacji projektu i włączenia do rzeczywistych projektów budowlanych.

Specjaliści AEC uzyskują obecnie dostęp do informacji o produktach jako obiektów BIM. Ta zmiana przekierowała decyzje projektowe w stronę kanałów cyfrowych.

Ponieważ konsumenci coraz częściej są online niż offline, oczywiste jest, że budownictwo nie będzie wyjątkiem w tej transformacji. Badanie pokazuje, że 70% specjalistów poszukuje nowych produktów online, podczas gdy 73% architektów, inżynierów i konstruktorów ceni sobie silną współpracę z producentami produktów budowlanych. Wynika to z uproszczonego dostępu oferowanego przez wymianę i dostarczanie informacji online.

Przyjęcie BIM i modelowania 3D na nowo odkryło i przekształciło proces podejmowania decyzji budowlanych. Projektanci polegają obecnie na platformach BIM, takich jak BIMobject.com, oferujących scentralizowane przechowywanie obiektów BIM.

Korzyści, jakie otrzymują producenci dołączający do platform internetowych, takich jak BIMobject.com i dlaczego mogą one pomóc znaleźć się na czele cyfrowej transformacji. 

BIMobject to globalna platforma łącząca producentów z branżą AEC.  Zapewniając płynną wymianę treści BIM, wspieramy silniejszą współpracę branżową, a także inteligentniejsze, szybsze i bardziej ekologiczne projekty budowlane.

Możesz zmienić się z dostawcy produktów w zaufanego partnera. Właśnie dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym ludzie i produkty współpracują i ułatwiają sobie wzajemnie proces budowy.

W BIMobject docieramy do ponad 4 milionów zarejestrowanych użytkowników z branży AEC (architektów, inżynierów, konstruktorów) w jednym miejscu. Nasza baza oferuje możliwość dotarcia do dużej puli użytkowników na całym świecie, którzy codziennie szukają produktów z różnych kategorii. Chcesz zwiększyć świadomość marki wśród architektów w Brazylii? Albo zaangażować inżynierów w Japonii? Mamy odbiorców - i narzędzia, których potrzebujesz, aby to osiągnąć.

Nie można pozostać obojętnym na wpływ wdrożenia BIM i cyfryzacji w branży budowlanej. Znaczenie BIM w budownictwie jest oczywiste - BIM to lepsza wizualizacja projektu, zwiększona wydajność, zrównoważone budownictwo i wiele więcej. Ale co najważniejsze, producenci wyrobów budowlanych muszą dorzucić swoje pięć groszy do tej zmiany, ponieważ BIM staje się standardem branżowym, a niedostarczenie informacji o produkcie w formacie BIM może wpłynąć na konkurencyjność. 

Platformy internetowe, takie jak BIMobject.com, mają kluczowe znaczenie dla odkrywania produktów, a producenci korzystający z BIM mają szansę na odnalezienie się w erze cyfrowego budownictwa.

Dołącz do cyfrowej transformacji i stwórz obiekty BIM z nami już dziś! 

Znaczenie znalezienia się w specyfikacji technicznej projektu

15 listopada 2023

Znalezienie się na wczesnym etapie specyfikacji technicznej w projektach budowlanych jest nie do przecenienia. Może to mieć ogromny wpływ na sukces Twojej firmy. Chcesz dowiedzieć się, jakie znaczenie ma wczesna specyfikacja i dlaczego narzędzia cyfrowe, takie jak modelowanie informacji o budynku (BIM), są nieocenione w tym procesie?

Przewiń na górę