COP26: Decyzje i implikacje dla branży budowlanej

Niedawno w Glasgow w Szkocji odbył się szczyt klimatyczny COP26 okrzyknięty najważniejszym szczytem dotyczącym globalnych działań na rzecz klimatu. Dyskutowano na nim o wszystkim — od zatrzymania wylesiania po finansowanie ekologicznych technologii. I po raz pierwszy na COP (Konferencja Stron) cały dzień poświęcono budownictwu. Przeczytaj podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze szczytu COP26 i sprawdź, jak podjęte na nim decyzje mogą wpłynąć na firmy działające w branży budowlanej.

Nie masz 10 minut? Oto szybki skrót tego, co znajdziesz w artykule (kliknij, aby przeczytać więcej):

 

Jakie są cele COP?

Około 30 000 delegatów, m.in. światowi przywódcy, najważniejsi naukowcy i aktywiści na rzecz klimatu, zjechali do Glasgow w dniach 31 października – 12 listopada br., aby omówić wyzwania w zakresie realizacji zobowiązań uzgodnionych w ramach paryskiego porozumienia klimatycznego.

Przejście na energię odnawialną, zatrzymanie wylesiania, odkrywanie metod finansowania zielonych technologii — wszystkie te kwestie omawiano podczas szczytu COP26.

 

Dlaczego podczas COP potrzebny był dzień poświęcony budownictwu?

Podczas COP26 poświęcono cały dzień na omówienie kwestii przyspieszenia dekarbonizacji środowiska zbudowanego. Dlaczego? Poza kwestią (raczej sporego) wkładu tego sektora w kryzys klimatyczny, budownictwo jest uwzględniane w większości krajowych planów działań na rzecz klimatu. Ale po kolei:

Każda strona porozumienia paryskiego jest zobowiązana do ustanowienia tzw. wkładu ustalonego na szczeblu krajowym (Nationally Determined Contribution, NDC) i aktualizowania go co pięć lat. Spośród 186 stron: 136 z nich wymienia budownictwo, 53 uwzględnia efektywność energetyczną budynków, a 38 wskazuje na przepisy energetyczne dotyczące budynków.

Why COP needs a built environment day

Nie da się ukryć, że musimy podejmować wspólne działania. Duże zapotrzebowanie na zasoby naturalne dla środowiska budowlanego przyspiesza zmiany klimatyczne, a nieefektywne energetycznie i „niezdrowe” budynki mają negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi. To trudna do przełknięcia pigułka, ale jak stwierdzono w raporcie "Dlaczego zrównoważony rozwój to klucz do wyboru Twojej oferty?", nie możemy dłużej tego ignorować.

 

Jak branża budowlana przyczynia się do kryzysu klimatycznego?

Ponieważ ogólnoświatowa populacja stale rośnie w tempie 1,1% rocznie, szacuje się, że do 2050 roku trzeba będzie budować 13 000 domów dziennie, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Zapewnienie ludziom dachu nad głową brzmi świetnie, jednak nie można powiedzieć tego samego o metodach stosowanych w budownictwie:

  • Jak donosi Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) budynki i budowle odpowiadają za 39% emisji CO2 związanej z energią i procesami oraz za 36% finalnego zużycia energii.
  • To samo źródło podaje, że produkcja materiałów i wyrobów budowlanych, takich jak stal, cement i szkło, odpowiada za 11% emisji.
  • Aż 28% globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z energią i pochodzącej z budynków dotyczy emisji wynikającej z eksploatacji (energia wykorzystywana do ogrzewania, klimatyzowania i oświetlania budynków).

Wpływ branży budowlanej na zmiany klimatyczne wykracza poza samą budowę budynków — zmienia on sposób, w jaki żyjemy. Jednak pomimo tych ponurych danych musimy przyznać, że mamy ogromną szansę na zmiany.

How the building industry contributes to the climate crisis

Ale zanim sięgniemy po jedno rozwiązanie, wróćmy do COP26.

 

Najważniejsze uzgodnienia i dyskusje podczas szczytu COP26

Pierwsze istotne uzgodnienie na COP26 dotyczyło zatrzymania i odwrócenia procesu wycinania lasów i degradacji gruntów do 2030 roku. Podczas COP26 rozważano tysiące innych kwestii i trudno byłoby nam wszystkie je wymienić. Oto podsumowanie pięciu kluczowych konkluzji, o których należy wiedzieć:

1. Kampania „Race to Zero” 

Do inicjatywy w zakresie osiągnięcia zeroemisyjności „Race to Zero” dołączyło 1049 miast i samorządów. To globalna kampania, która ma na celu uzyskanie poparcia ze strony przywódców, przedsiębiorstw, miast, regionów i inwestorów dla odpowiedniego i solidnego planu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla, co przyczyni się do wyeliminowania przyszłych zagrożeń, stworzy godne miejsca pracy i zapewni zrównoważony rozwój sprzyjający integracji społecznej. Cel jest taki, aby więcej projektów uwzględniało koncepcję zerowej emisji netto od samego początku.

2. Clean Construction Action Coalition (CCAC)

Koalicja CCAC utworzona podczas COP26 obejmuje 11 przedsiębiorstw z branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej (AEC) oraz 5 miast z sieci C40: Budapeszt, Los Angeles, Oslo, Meksyk i San Francisco. Koalicja ma na celu zgromadzenie wiedzy specjalistycznej i rozwiązań z różnych obszarów łańcucha wartości w budownictwie, aby wesprzeć realizację zobowiązania C40 dotyczącego zmniejszenia o połowę emisji z globalnego sektora budowlanego do 2030 roku w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia.

3. Stopniowe wycofywanie się z energetyki węglowej

Były duże nadzieje, że na szczycie COP26 państwa zgodzą się na stopniowe wycofywanie się z energetyki węglowej. Ostatecznie podjęto decyzję o stopniowym wycofywaniu się z produkcji energii z węgla o nieobniżonej emisji i o stopniowym wycofywaniu dotacji na paliwa kopalne w celu zmniejszenia szkód środowiskowych.

Konsekwencje dla budownictwa mogą być ogromne. Jedna trzecia światowej energii elektrycznej jest wytwarzana z węgla i odgrywa on kluczową rolę w produkcji stali, cementu i szkła. Niezbędne jest opracowanie ekologicznych i opłacalnych alternatyw dla energetyki węglowej, aby zapobiec niedoborom materiałów i wzrostowi kosztów.

4. Redukcja emisji gazów cieplarnianych innych niż dwutlenek węgla

Wezwano państwa do podjęcia dalszych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, do 2030 roku. Metan został wspomniany celowo, ponieważ jego potencjał w zakresie ocieplania klimatu jest 80 razy większy niż w przypadku dwutlenku węgla.

Jednak energia z metanu jest powszechnie stosowana do zasilania silników i turbin, ponieważ metan pozwala wytwarzać więcej energii na jednostkę masy niż jakiekolwiek inne paliwo kopalne. Tak więc, jeśli państwa mają wypełnić swoją misję redukcji emisji metanu, musi istnieć czystsze źródło energii dla fabryk produkujących materiały budowlane, takie jak szkło i stal.

5. Cyfryzacja, innowacyjność i „cyfrowe bliźniaki”

Zrównoważony rozwój dzięki innowacjom cyfrowym był głównym tematem sekcji COP26: „Miasta, regiony i środowiska zbudowane”, a technologia bliźniaków cyfrowych była omawiana wielokrotnie. „Cyfrowy bliźniak” to wirtualny model zaprojektowany dokładnie tak, aby odzwierciedlać fizyczny obiekt, i ta technologia jest uznawana za „istotny czynnik” rozwoju miast dążących do zerowej emisji netto.

5. Digitalisation, innovation and digital twins

 

Czy BIM może zapewnić bardziej zrównoważony rozwój?

Podczas szczytu COP26 podkreślano, że, jeśli cała branża ma osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku, konieczny jest większy nacisk na współpracę i usprawnianie procesów. Chociaż technologia BIM (Building Information Modelling) nie jest jedynym rozwiązaniem dla zrównoważonych miast i odpornych społeczeństw, niemniej jednak stanowi jego element. Poza poprawą ogólnej wydajności w budownictwie, BIM umożliwia:

1. Podejmowanie ekologicznych decyzji projektowych

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w projektach budowlanych wymaga bardziej szczegółowej analizy. Na szczęście BIM znacznie ułatwia uzyskanie szerszej perspektywy i podejmowanie decyzji uwzględniających ekologiczne projektowanie.

Każdy projekt BIM wymaga obiektów BIM. Takie szczegółowe cyfrowe repliki produktów zawierają podstawowe dane o produkcie — od jego geometrii po zużycie energii i oznakowania ekologiczne — zapewniając architektom, inżynierom i projektantom wnętrz informacje do ekologicznych projektów. Dzięki tworzeniu i dostarczaniu obiektów BIM znika „powszechna frustracja informacyjna” i projektanci mogą łatwiej uwzględniać konkretne produkty w swoich ekologicznych projektach. Jest to korzystne dla producentów, osób tworzących specyfikacje projektowe, ale i dla samej planety.

Chcesz udostępnić swoje produkty projektantom w wersji cyfrowej? Porozmawiajmy!


2. Ograniczanie nadprodukcji i marnotrawstwa

Jak donosi Komisja Europejska odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią ponad jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w UE. Na domiar złego nadprodukcja materiałów budowlanych, opóźnienia i wady przyczyniają się do marnotrawstwa i palącego problemu niedoborów surowców.

Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym jest (lub powinna być) oczywistością. Ale jak BIM może przyczynić się do ograniczania nadprodukcji i marnotrawstwa? Chodzi o zapobieganie błędom przed (i w trakcie) budowy. Modelowanie informacji o budynku (BIM) daje specjalistom możliwość wykrywania kolizji, obliczania dokładnych ilości materiałów budowlanych i zapewnienia lepszej koordynacji na budowie.

3. Przewidywanie potrzeb w zakresie konserwacji pozwala przedłużyć okres eksploatacji budynku

Przełom w zakresie zrównoważonego rozwoju nie ogranicza się tylko do nowych budowli lub etapów projektowania i budowy. Biorąc pod uwagę, że 80% zasobów budowlanych prognozowanych w roku 2050 już istnieje (McKinsey), należy uwzględnić ich eksploatację, renowacje i wycofywanie z użytku. BIM jest ważnym narzędziem w zakresie renowacji i modernizacji istniejących budynków.

Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji i lepszemu przechowywaniu danych właściciele i zarządcy obiektów uzyskują informacje na temat funkcjonowania budynku i przyszłych potrzeb w zakresie konserwacji. Można zaplanować większe remonty i wymiany elementów, aby zapewnić trwałość budynku przez wiele kolejnych dziesięcioleci.

3. Predicting maintenance needs prolong a building's lifespan

Wiemy od wielu lat, a nawet dziesięcioleci, że działalność człowieka ma niszczycielski i długotrwały wpływ na środowisko. Podczas wcześniejszych szczytów COP raczej skończyło się na dyskusjach niż czynach, ale COP26 miał bardziej pragmatyczny charakter. Decyzje podjęte na tegorocznej konferencji i w przyszłości będą miały realny wpływ na branżę budowlaną. Jednak nie traktujmy tego jako przeszkody. Zamiast tego należy to potraktować jako szansę na „zresetowanie się” i uzyskanie pomocy w budowaniu bardziej ekologicznych mieszkań, infrastruktury i miast, których potrzebują obywatele.

Chcesz dowiedzieć się więcej o bardziej „zielonym” budownictwie? Pobierz bezpłatną kopię naszego e-booka na temat tego, dlaczego zrównoważony rozwój to klucz do wyboru Twojej oferty.

Jak BIM i cyfryzacja zmienią branżę budowlaną w 2024 roku.

29 stycznia 2024

W 2024 roku branża budowlana przechodzi znaczącą rewolucję napędzaną przez modelowanie informacji o budynku (BIM) i cyfryzację. Postępy technologiczne zmieniają sposób tworzenia, projektowania i realizacji projektów budowlanych. W tym artykule przyjrzymy się wpływowi BIM, jego korzyściom i odpowiemy na pytanie: dlaczego producenci produktów budowlanych są integralną częścią tej zmiany.

Znaczenie znalezienia się w specyfikacji technicznej projektu

15 listopada 2023

Znalezienie się na wczesnym etapie specyfikacji technicznej w projektach budowlanych jest nie do przecenienia. Może to mieć ogromny wpływ na sukces Twojej firmy. Chcesz dowiedzieć się, jakie znaczenie ma wczesna specyfikacja i dlaczego narzędzia cyfrowe, takie jak modelowanie informacji o budynku (BIM), są nieocenione w tym procesie?

Przewiń na górę